Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Разграничете Вашата организация от конкуренцията чрез одит и сертификация по AS/EN 9100, извършени от SGS.

Въздухоплавателната индустрия трябва да отговаря на най-високите нива на безопасност, независимо от това дали работете в проектирането и производството или предлагате услуги за ремонти и поправки. Качеството във въздухоплавателната индустрия от търговската до отбранителната авиация се измерва чрез серията стандарти AS/EN 9100.

Стандартите за въздухоплаването AS/EN 9100, разработени от международната група по качество във въздухоплаването (IAQG), покриват цялата верига на доставка. Това включва фирмите, които проектират и произвеждат оборудване и доставят аксесоари или резервни части, както и тези, които предлагат доставка и поддръжка или услуги за ремонти и поправки. Този стандарт е приет в цял свят, но носи различно име на различните континенти. В северна и Южна Америка се използва името AS 9100, в Европа - EN 9100, а в Азиатско-тихооеанския регион - JISQ 9100.

Свързани стандарти

AS/EN 9100 е основният стандарт за сертификация във въздухоплаването, но ние можем да Ви осигурим съдействие и по свързаните стандарти, публикувани от Дружеството на автомобилните инженери, които се отнасят до различни сегменти на промишлеността според потребностите:

  • AS/EN 9110 – за организации, занимаващи се с поддръжка и ремонт
  • AS/EN 9120 – списъци с изделия за въздухоплаването и междинни дистрибутори
  • AS 9003 – доставчици на аутсорсинг проверки и на системи за проверка на качеството

В допълнение към услугите за сертификация предлагаме задълбочено обучение за обяснение на изискванията на AS/EN 9100 и свързаните с него стандарти за управление на качеството. Свържете се с местния офис на SGS, за да откриете графика за курсовете във Вашия регион.

Предлагаме също така подбрани услуги, които да Ви помогнат да управлявате качеството и да развиете култура за непрекъснато усъвършенстване:

  • Едновременен одит и сертификация на СУК други системи за управление, които вече сте внедрили
  • Персонализирани решения за одит по предварително определени критерии за ефективност SGS може да Ви помогне да разработите критерии или само да проверите ефективността по отношение на съществуващите мерки

Демонстрирайте ангажимента си към стандартите за въздухоплаването чрез одит по стандарт AS/EN 9100, извършен от SGS.