Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за системи с разширени възможности на SGS могат да ви помогнат да гарантирате успешна автоматизация на вашите процеси.

Благодарение на нашите услуги за системи с разширени възможности, ние заемаме лидерска позиция на световния пазар в прилагането на уникални металургични технологии с цел оптимизиране на ефективността на съоръженията и производителността на активите в минния сектор. Ние разполагаме с над 100 системи, инсталирани в цял свят, и ще си сътрудничим с вас, за да осигурим изпълнението и следпродажбеното обслужване, от които се нуждаете.

Нашите продукти и услуги:

Експертни системи за модулни експертни технологии (MET)

MET е платформа за експертни системи, разработена от SGS, която използва технология за усъвършенствано управление, за да създава и реализира експертни решения от решаващо значение за изпълнението на конкретно възложена задача в реално време. Тя предлага:

  • приложения за раздробяване, смилане, флотация и обезводняване;
  • намалено време за изпълнение и стандартизирани най-добри практики, основаващи се на кодирането на принципите за управление;
  • удобен за ползване интерфейс и интуитивно сърфиране, което дава възможност повече служители на ключови позиции във вашето предприятие да имат достъп до експертната система;
  • логика на машина за обработка на правила, включваща размита логика и управление по прогнозни модели (MPC).

Системи за изкуствено виждане METcam 

METcam осигуряват непрекъснат мониторинг за захранване на вашите системи за управление с разширени възможности, като заменят визуалната проверка от оператора. Те включват:

  • METfroth: характеризиране на пяна във флотационни клетки;
  • METrock: измерване на фрагментацията на рудата в транспортьорите за руда;
  • METball: преброяване на подаването на топки за топкови мелници.

Оценки на управлението

Ще извършим проучване на управлението на процесите ви, за да определим състоянието на вашата система за измерване и управление, като установим пропуските, които трябва да отстраните, преди да внедрите експертна система. Благодарение на нашия богат опит в прилагането на усъвършенствани процеси, ние можем да ви помогнем да намерите интелигентен начин за оптимизиране на нивото на автоматизация във вашето предприятие.

Помощни услуги

Тъй като вярваме, че успехът на даден проект се основава на отговорното отношение на клиента към системата, ние предлагаме цялостни експертни помощни услуги от разстояние и на място. Нашите помощни услуги ще гарантират оптималната работа на вашата експертна система, за да можете да постигнете максимални приходи от вашето MET решение.

Защо да изберете услугите за системи с разширени възможности на SGS?

Благодарение на своя дългогодишен практически опит и уникални задълбочени оперативни познания SGS разбира вашите производствени процеси и разполага с инструментите, които да ги придвижат до нови нива на производителност и оптимизация. Нашите експерти използват както своя личен опит, така и всички знания на SGS за вашия проект. Те ще работят заедно с вас, за да създадат най-добрата стратегия за автоматизиране на вашите процеси и определяне на възможностите за подобрение. 

Предоставянето на нашите услуги за приложения и следпродажбено обслужване включва:

  • гаранция за изпълнение;
  • налично и следпродажбено обучение със системи с отворен код;
  • цялостна помощна услуга с регионално присъствие.

Свържете се с нас днес, за да получите повече информация за системите с разширени възможности на SGS.