Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Целта на обучението е да предостави на участниците познанията и уменията, необходими за ефективен одит на система за управление на устойчиви събития (SEMS) в съответствие със стандарта ISO 20121.

Възприемането на стандарта ISO 20121 помага за подобряване на практиките за управление на устойчивостта на организациите и веригите на доставка на събитията.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Можете да описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на SEMS в съответствие с ISO 20121
  • Можете да обяснявате целта и структурата на ISO 20121
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на SEMS
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Моля, имайте предвид: Трябва вече да имате базова информация за ISO 20121 и разбиране на проблемите на устойчивостта, преди началото на това обучение.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за предимствата на обучението за вътрешни одитори по ISO 20121, предлагано от SGS.