Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предвидено да ви помогне да обясните какво са устойчивите събития и да разберете изискванията за една система за управление на устойчиви събития (SEMS), базирана на стандарта ISO 20121.

Събитията оказват влияние върху околната среда, икономиката и социалното благоденствие на няколко нива, включително консумацията на вода, създаването на твърди отпадъци, разхода на енергия, те влияят върху биоразнообразието, трудовата заетост, избора на доставчик и др. Стандартът ISO 20121 дефинира спецификацията за сертификация на устойчива система за управление на събития.

Това обучение е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на устойчиви събития, базирани на ISO 20121. Ако планирате да завършите друго обучение, като например, приложение на ISO 20121 или обучение за вътрешни одитори на SEMS, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за ISO 20121, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения. От участниците не се очаква да имат познания по системите за управление на устойчиви събития или ISO 20121 преди началото на курса.

Свържете се със SGS още днес и научете повече за това, как обучението по ISO 20121 може да е от полза за вашия бизнес.