Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви осигурява общ преглед на целта и изискванията на дадена система за управление на риска (СУР) на базата на принципите на ISO 31000.

Стандартът 31000 е рамка, която Ви помага да направите преглед, да контролирате и непрекъснато да усъвършенствате СУР на една организация.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението за осведоменост по ISO 31000, предлагано от SGS.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Това обучение е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на СУР, базиран на ISO 31000.

Това обучение обяснява принципите и предимствата на управлението на риска, както и начинът на интегриране на ISO 31000 с други стандарти. Освен това ще Ви обясним целта и протоколите за отчитане на процесите за управление на риска.