Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Гарантирайте конкурентноспособност на Вашия проект чрез изследване за приложимост от SGS.

Когато предприемате и планирате бъдещ проект, е необходимо да базирате решенията си на точна информация. Нашите услуги за изследвания за приложимост ще Ви помогнат да определите приложимостта на Вашия приект и да осигурите всички необходими данни, за да обезпечите нужното финансиране.

Защо да използвате изследвания за приложимост от SGS?

Нашите опитни финансови специалисти внимателно анализират предложения проект с оглед представянето на необходимата на инвеститорите информация за вземане на решение. Като надежден независим партньор, ние можем да Ви помогнем:

  • Да прецените дали проектът Ви е приложим и дали трябва да се изпълнят допълнителни критерии преди инвестицията.
  • Да получите точна информация относно потенциални проекти на базата на щателен анализ на спецификациите, лицензите, разрешителните, посещенията на място, икономическите фактори и квалификациите на доставчика
  • Да прецените точно риска чрез внимателен анализ

Услуги за точни изследвания за приложимост от най-надеждния доставчик в света

Като надежден световен лидер в областта на изследванията за приложимост, ние Ви предлагаме уникалния си опит, придобит по време на редица проекти в най-различни области. По тази причина нашите надеждни методи за оценка и високо-квалифицираните ни инженери са предпочитаният избор на клиенти от цял свят.

Услугите ни за приложимост включват:

  • Преглед на проектните планове
  • Посещение на място
  • Помощ за търгове
  • Анализ на спецификации
  • Помощ при избор на доставчици и контрагенти
  • Преглед на разрешителни и лицензи

Свържете се с нас още дне, за да разбеерте как нашите услуги за изследвания за приложимост могат да ви помогнат да подобрите конкурентноспособността на Вашите проекти.