Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигурете безопасността на данните си, а също и на информацията от Вашите клиенти и доставчици чрез внедряване на ISO/IEC 27001 за системи за управление на сигурността на информацията (ISMS) с помощта на SGS.

Чрез ISO/IEC 27001 можете да демонстрирате на настоящите и на потенциалните си клиенти, доставчици и заинтересовани страни цялостта на Вашите данни и системи, както и Вашия ангажимент за сигурност на информацията. Той може също така да доведе до нови бизнес възможност, свързани с клиенти, загрижени за сигурността; може да подобри етичните схващания на служителите и да придаде нов смисъл на понятието за конфиденциалност на работното място. Позволява Ви също така да засилите сигурността на информацията и да намалите възможния риск от измами, загуба и разкриване на информация.

Партньрството си със SGS по отношение на сертификацията Ви за сигурност на информацията означава по-ефективни процеси, развиване на талантите на служителите и по-устойчиви взаимоотношения с клиентите. Ние вече сме предприемали и изпълнявали напълно и успешно големи и сложни международни проекти. Нашите служители работят във всеки отделен регион по света, те говорят езика и разбират културата на локалния пазар.

Можем да Ви помогнем да спазвате ISO/IEC 27001 ефективно и рентабилно. Свържете се с нас сега, за да научите повече.