Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да Ви запознае с програмата на митниците на САЩ - търговско партньорство срещу тероризма (C-TRAT), историята на програмата С-ТРАТ и ползите, които може да извлече от нея организация, занимаваща се с международна търговия.

Обучението CTPAT се предоставя в три раздела:

  • Обучение за запознаване със C-TRAT: Относно програмата C-TRAT, обяснение на изискванията за сертификация (справка: списък за проверка на одитите на SGS CTPAT); и извършване на място на преглед на системата
  • Съдържание на обучението по изисквания за одит по CTPAT (документация и изисквания за съоръженията): Aдминистративна безопасност; лична безопасност; информационни и образователни изисквания, свързани с обучението, документация и управление на отчетите и обучение на място, свързано със съоръженията
  • Сравнителни анализи на CTPAT: Преглед на документацията и проверка на отчетите, интервю със съответните представители, очертаване на решенията и кратки заключения

По време на всеки от тези раздели ще разгледате съответните части от обучението по CTPAT и ще придобиете знания за процесите, свързани със сигурността на организацията, как да определяте корективните действия и да изработвате планове за подобрение, за да се справите със слабите места.

Включено е също спазване от страна на клиентите на изискванията на CTPAT и кога трябва да се извърши периодичния одит на техния търговски процес. В допълнение се разглежда съответствието на системите по безопасност и процедурите за бъдещите или вече сключилите договори доставчици-трети страни, производители, транспортни компании и подобни доставчици на услуги. С тези познания можете да направите точна оценка на изискванията за сигурност на клиентите, въз основа на оценка на риска на цялата верига на доставка.

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на програма по CTPAT.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за предимствата на обучението по CTPAT, предлагано от SGS.