Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Във всяка промишленост има рискове за здравето, безопасността и околната среда, които трябва да бъдат идентифицирани и за които да се вземат мерки чрез надеждни процедури за управление на риска.

Въвеждането на ISO 31000 позволи на организациите да внедрят стандарти и процеси от високо ниво за оценка и смекчаване на риска за всички техни операции

ISO 31000 предоставя принципи и общи насоки за управление на риска. Той не е специфичен за определена промишленост или сектор и може да се използва от всяка публична или частна организация, да се прилага към всеки тип риск и в рамките на широка гама от дейности и операции. ISO 31000 е глобален еталон при системите за управление на риска и чрез избирането му, Вие ще застанете начело на пазара и ще създадете у своите клиенти увереност в правилното си вземане на стратегически решения.

Екипите от специалисти на SGS предлагат обучение по ISO 31000 и оценка на системите за управление на риска по ISO 31000. Глобалният ни опит и практика гарантират, че имаме експерти във вашата промишленост или сектор и можем да ви ги предложим по целия свят. Открийте повече за ISO 31000.