Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Въпросите по ЗБУТ са от съществено значение за всички браншове, във всички сектори и отрасли.

За да търгувате и бъде част от глобалните вериги на доставка е от съществено значение да гарантирате, че Вашето управление на ЗБУТ се основава на внимателно изследване, и отговаря на регулаторните стандарти и най-добрата световна практика, включително OHSAS 18001 и сертифициране по ISO 14001.

Нашата мрежа от опитни одитори ще извърши одит и сертифициране на вашите системи за управление на ЗБУТ и ще гарантират обучение, което ще даде възможност на вашите служители да поддържат най-новите практики в управлението на качеството и да подкрепят инициативи, свързани със здравето, безопасността и околната среда.

В SGS, ние разполагаме глобална мрежа от специалисти, които ще ви осигурят ясна, безпристрастна оценка на риска на вашите технологични процеси и организация, давайки възможност на вас и персонала ви непрекъснато да поддържате и усъвършенствате вашето управление на ЗБУТ. Ние предлагаме решения в различни дисциплини, обхващащи наука и техника, успоредно със социална и икономическа политика от професионалните ни центрове по цял свят.