Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS има репутация на експерт по изследване и възстановяване на почвата.

Ние Ви предлагаме гама от услуги за дейности на терен, вземане на проби и анализ, за да се гарантира, че почвата Ви е чиста и без замърсяване.

Нашите услуги, свързани с почвата, ще бъдат от помощ за управлението на Вашата околна среда и ще осигурят съответствие с всички действащи разпоредби за Вашия отрасъл.

Въпросите по опазването на здравето, безопасността и околната среда във връзка с Вашите услуги, свързани с почвата, са от първостепенно значение за бъдещето на Вашия бизнес, и в SGS нашата глобална мрежа от специалисти ще направи оценка на екологическите рискове на Вашата дейност и ще Ви помогне да овладявате проблемите, преди да възникнат. Ние предлагаме ясна и безпристрастна оценка на риска от Вашите технологични процеси и организация, като даваме възможност на Вас и Вашия персонал непрекъснато да поддържа и усъвършенства управлението на опазването на здравето, безопасността и околната среда. Разберете повече.