Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изследванията на състоянието и транспортирането на замърсителите от SGS може да определи пътя на движение на замърсителите през Вашия обект, оценявайки всеки вид и формулирайки подходящ план за възстановяване. Свържете се с нашите експерти днес, за да разберете повече.

Замръсителите на Вашия обект, като например метали, хлорирани разтворители, въглеводороди и песитциди, както и други, могат да се преместят и разпространят на цялата площ на Вашия обект, както и в съседните водни басейни, реки и защитени вододайни зони. Някои може да съществуват в твърдо състояние, но да се разтворят или да бъдат абсорбирани, ускорявайки своето разпространение в подземните води и почвата.

Най-добрият начин за предотвратяване на разпространението на замърсяването е да сте разбрали различните скорости на движение на различните замърсители, които се намират на Вашето място. Изследванията на състоянието и транспорта на замърсителите помага за увеличаването на точното разбиране на поведението на замърсителите във Вашите подземни води.

Използвайки триизмерно хидрогеоложко моделиране, за да симулираме поведението на замърсителите в подземните води, ние можем да оценим схемата на естествено намаляване на замърсяването на водите. С помощта на най-модерните софтуерни продукти за моделиране ние интегрираме местните геоложки и хидрогеоложки условия, дъжд, просмукване и изтъняване и използваме кинетиката на подземните води за моделиране на биохимичните реакции.

Нашите проучвания ще ни позволят да предложим подходящи техники за възстановяване и план за редовен мониторинг, който е специфичен за Вашето положение. Обадете ни се днес, за да разберете повече за наблюдението и контрола на замърсяването на Вашия обект.