Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управлението на дейностите, свързани с управлението, рециклирането и/или депонирането от SGS ще гарантира анализирането и опаковането за подходящо съхранение или подготвянето им за повторно използване или изхвърляне на отпадъците съгласно приложимите разпоредби за околната среда.

Нашите екипи за управление на грижата за отпадъци имат опит във всички браншове, за да разработят решения за управление, рециклиране и/или депониране на отпадъците, които да са подходящи за Вашите продукти. Нашите акредитирани лаборатории могат да Ви помогнат за преквалифициране и повторна употреба на Вашите промишлени отпадъци, а също и за безопасното им съхранение и транспортиране. Нашите центрове по околна среда разполагат с капацитет за съхранение и са лицензирани, за да се справят с опасни отпадъци. Ние проверяваме съдържанието на Вашите отпадъци за транспортиране, обработване и рециклиране или за безопасно изхвърляне.

Ние разполагаме с най-актуалните познания за най-новите екологични стандарти и ограничения. Можете да се фокусирате върху основната си работа, като в същото време сте сигурни, че някой е поел грижата за разпореждането и управлението на грижите за отпадъците. Нашата система за управление на архиви използва онлайн информационни листи за безопасност на материалите (MSDS) за точно отчитане и предоставяне на доказателство, че Вашите процеси отговарят на здравните и екологични разпоредби за околната среда.

Цялата ни дейност се извършва в съответствие с местните и международни наредби. Ние ще Ви помогнем да спазите правните норми, които са в сила за Вашия бранш. Освен това, ние издаваме сертификати, които са доказателство за правилната проверка и съхранение на Вашите отпадъци.

За безопасни решения за повторно използване, рециклиране и изхвърляне на Вашите отпадъци се обадете на нашия екип за управление на околната среда още днес.