Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Лабораторен анализ от SGS – спазване на разпоредбите за околната среда

Акредитирани, съгласно местни и международни стандарти, ние сме признати като световен лидер в лабораторните анализи. Нашите опитни екипи извършват гама от услуги за лабораторен анализ, за да Ви помогнат да спазвате разпоредбите за околната среда. Нашите независими доклади за околната среда Ви помагат да покажете, че работите по отговорен за околната среда начин. Освен това, ти Ви дават възможност да съставите приоритетен план за действие за намаляване на въздействието върху околната среда.

Съдържанието на Вашата почва трябва да се провери за замърсяване с токсини и отпадъци. Възможно е по закон да има изисквания за Вашия бранш за максимални нива в почвата. Нашият анализ на почвата може да определи нивата на замърсителите в околната среда и да Ви помогне да съставите приоритетен план за обезвреждане.

За добро управление на околната среда, което спомага за обновяване на Вашия бизнес и подобрява екологическите характеристики на Вашата дейност, обадете се на нашите акредитирани екипи за лабораторен анализ още днес.