Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигурете постоянно съответствие на Вашите планове за управление собствеността си с нормативните изисквания с помощта на услугите за управление на околната среда на SGS.

Нашата гама от услуги Ви дава сигурност, че Вашите строителни планове са съвместими. Ние помагаме и за обновяване на Вашия бизнес с проекти и процеси за пестене на енергия, които свеждат до минимум Вашето въздействие върху околната среда.

Нашите услуги за подкрепа на управлението на имоти включват:

  • Оценка на въздействието върху обществото и околната среда
  • Изследване на въздействието върху околната среда
  • Разрешителни и лицензи по околна среда
  • Геотехнически услуги
  • Изследвания на замърсени почви
  • Услуги по управление на азбест
  • Оценка на риска за околната среда
  • Услуги по екологично строителство

Нашата глобална мрежа от специалисти по околна среда разглеждат Вашия проект и правят необходимото Вашите планове да отговарят на всички местни и национални нормативи, и нормативи за околна среда. Ние притежаваме професионални знания и умения във всички сектори на промишлеността и могат да Ви дадат съвети за възстановяване и рекултивация, и да извършат проверка и сертифициране, там където е необходимо.

С успешния опит, който имаме, ние сме Вашият най-предпочитан вариант за извършване на преглед за съответствие на околната среда, за да осигурим успеха на на Вашия проект за управление на собственост. Обадете се на нашия опитен екип още днес, за да разберете как можем да повишим ефективността на следващия Ви проект.