Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В края на проект, когато инсталацията трябва да се предаде, окончателният етап е този на пускането в експлоатация, за да се гарантира, че всички изисквания на проекта са спазени и че всеки един аспект от монтажните работи е според предвиденото.

На този критичен последен етап, SGS предлага цялостен набор от услуги от оценка и одитиране до тестване и техническа помощ. Ние можем да ви помогнем да предоставите на всички страни гаранция от неутрална трета страна, че инсталацията работи както трябва и че сделката може да се финализира. Нашето всеобхватно покритие на целия свят и експертните познания и опит гарантират, че имате достъп до най-новата информация, помощ и техники в индустрията.

Една вятърна турбина е сложно техническо съоръжение, което изисква широки познания, за да се оцени от оперативна гледна точка. SGS ще ви осигури необходимите гаранции за всички страни, че са изпълнени изискванията на проекта ви за вятърна енергия.