Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за проверка и изпитване за окончателно приемане от SGS – осигурете монтажа и свързването на вашата фотоволтаична (PV) слънчева електроцентрала в съответствие с всички изисквания преди пускането в експлоатация.

Преди да започне фазата на пускане в експлоатация на вашата ФВ слънчева електроцентрала, трябва да потвърдите, че всички изисквания са били спазени. Нашата проверка за окончателен монтаж гарантира, че вашата ФВ слънчева електроцентрала е монтирана и свързана в съответствие с всички изисквания като това ви дава възможност да започнете успешно пускане в експлоатация.

Защо да изберете проверка на окончателния монтаж от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да потвърдите, че вашето съоръжение е завършено в съответствие с конструктивните планове
 • да направете така, че цялото ви оборудване е правилно монтирано и свързано  
 • да откриете дефектите, рисковете и потенциалните проблеми, които могат да изложат на опасност инвестициите по време на работата
 • да гарантирате, че вашата ФВ електроцентрала е готова за фазата на пускане в експлоатация

Надеждни проверки на окончателния монтаж от експерти в сектора за възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертифициране, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит в сектора на възобновяемите енергийни източници. В резултат, ние сме предпочитания международен доставчик на услуги за клиенти, които искат надеждни проверки на окончателния монтаж за проекти с ФВ слънчеви паркове. Нашият уникален световен обхват ни дава възможност да ви предоставим проверки на окончателен монтаж за ФВ слънчеви електроцентрали навсякъде по света.

Нашата проверка на окончателния монтаж включва:

 • замервания на електричество в проби
 • изпитване на функции и замервания за приемане 
 • отчети на данни от изпитвания
 • визуални проверки (VI) и визуални проверки от разстояние (RVI)
 • оценка на монтажната система дали може да поддържа безопасно слънчевите модули 
 • проверка на окабеляването, укрепването, осветлението и свръхнапрежението 
 • верификация на всички конструктивни планове 
 • потвърждаване на спазването на нормативните уредби

За да обсъдим как нашата проверка за окончателен монтаж може да ви помогне да гарантирате, че вашата фотоволтаична (PV) слънчева електроцентрала е монтирана и свързана в съответствие с всички изисквания, свържете се с нас още днес.