Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Полеви измервания за фотоволтаични (ФВ) електроцентрали от SGS – гарантират, че добивът на енергия от вашата ФВ електроцентрала е в съответствие с предвидените производствени показатели и спецификации.

Да гарантирате, че вашата ФВ електроцентрала покрива предвидените показатели за производство на електроенергия е от съществено значение. Дефекти, като неработещи ФВ модули, причиняват щети и загуба на приходи. Нашата услуга за полеви измервания може да определи производителността и добива на енергия от стрингове, модули и цялата система, за да гарантира, че вашата ФВ електроцентрала е в съответствие с изискваните спецификации.

Защо да изберете полевите измервания за ФВ електроцентрали от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да измерите добива на енергия от цялата ви система или от части от вашата ФВ електроцентрала
  • Да гарантирате, че добивът на енергия от вашата ФВ електроцентрала отговаря на вашите производствени показатели и спецификации
  • Да идентифицирате неизправностите и причините за намален добив на енергия
  • Да локализирате електрическите дефекти, за да избегнете последващи щети и загуба на приходи

Водещи в света полеви измервания за ФВ електроцентрали от надеждни експерти

Като водеща в света компания за сертифициране, тестване, верификация и проверка, ние сме предпочитани от клиенти, изискващи висококачествени услуги за ФВ електроцентрали по целия свят.

В резултат на нашите знания и опит, вие можете да сте сигурни в нашата репутация на световен еталон за качество и интегритет. Нашите глобални познания и модерни съоръжения за слънчеви технологии гарантират, че производителите разработват по-добри соларни продукти, продаваеми в световен мащаб.

Наред с предлагането на изпитване и сертифициране, ние можем също и да обслужваме цялата верига на добавената стойност и жизнен цикъл на проекти от отрасъла на соларните продукти.

Нашата услуга за полеви измервания за ФВ електроцентрали включва:

  • Визуален контрол и измервания на мощността в различни точки и звена
  • Подробни отчети, изтъкващи установените отклонения и предлаганите решения

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашите полеви измервания за ФВ електроцентрали.