Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При доставка на алтернативни горива, качеството е също толкова важно, колкото и при конвенционалните горива.

Биомасата, дървените пелети, етанолът и биодизелът стигат до пазара по екстензивна стойностна верига. В първоначалните етапи на тази стойностна верига, SGS предлага вземане на проби и анализ, за да ви помогне да градуирате енергийното съдържание на вашите алтернативни горива и да управлявате качеството на цялостния продукт, включително:

  • вземане на проби
  • изпитване на зърно
  • полеви експерименти
  • изпитване на биомаса
  • оценка на суровини
  • онлайн анализ (OLA)
  • инженерингови услуги
  • консултантски услуги
  • изпитване за системни отклонения

Ние прилагаме нашите широки експертни умения в енергийния отрасъл и нашата глобална лабораторна мрежа, за да ви помогнем да развиете най-добри практики и методики и да намалите риска, съдействайки за ефективен мениджмънт на вашата верига на доставка на алтернативни горива.

Разберете как SGS може да ви помогне да гарантирате, че качеството на вашите алтернативни горива отговаря на всички задължителни стандарти и подпомага безопасния и ефективен ход на вашите операции.