Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Skip to Content

Система за управление на механичната цялост от SGS – ефективно, опростено управление на вашите данни за механична цялост.

Дори и програмите за управление на цялостта на активите (AIM) от умерен мащаб произвеждат огромни количества данни, които трябва да бъдат ефективно управлявани. Нашата уеб-базирана система за управление на механичната цялост (MIMS) опростява управлението на механичната цялост на вашите данни и подобрява устойчивостта на съществуващите AIM програми за ефективно одитиране.

Защо да използвате системата за управление на механичната цялост от SGS?

Нашият опит в управлението на големи обеми от данни е довел до развитието на специализирани експертни умения и протоколи. В резултат на това, ние можем ефективно да се справим с вашите проблеми при управлението на данни, като същевременно намалим разходите и риска. Ние можем да ви помогнем:

  • да управлявате лесно планирането на вашите инспекции и поддръжка  
  • да намалите разходите, времето и усилията 
  • да получите важен инструмент за управление, за да проследявате изпълнението на вашите инспекции и поправки на констатациите на програмата с високоефективни ключови показатели за ефективност (KPIs) 
  • да намалите повтарящото се въвеждане на данни за оборудване и нормативна документация, мониторинг на корозията и данни от визуална инспекция, и чертежите за инспекция

Надеждна система за управление на механична цялост от водещия световен доставчик

Като водеща световна компания за инспекция, тестване, проверка и сертифициране, ние ви предлагаме надежден опит, ескпертни умения и ресурси. Ето защо ние сме предпочитани от клиенти, изискващи ефективни програми за управление на механичната цялост, по целия свят.

Въз основа на данните, вписани и генерирани в нашата система за управление на механичната цялост, ние може да ви осигурим:

  • препоръка за проследяване 
  • електронно управление на данни
  • мониторинг на корозията
  • планиране на проверка и поддръжка
  • електронно отчитане

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашата система за управление на механична цялост може да ви предложи ефективно, опростено управление на вашите данни.