Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS е световен лидер в услугите за тестване, а нашите тестове за контрол на качеството акцентират върху безопасността, ефективността и надеждността на продукта, както и върху очакванията на клиентите и регулаторните органи.

Нашите микробиологични тестове заемат важно място в контрола на качеството за голям брой клиенти от различни отрасли, включващи различни продукти като храни, козметика, почистващи препарати и опаковки.

Ние разполагаме с международна мрежа от лаборатории за микробиологично тестване, оборудвани с най-съвременните технологии, в които работят експерти, използващи най-съвременните методологии за тестване. Всичко това ни превръща във вашия най-добър партньор за програми от тестове, независимо от естеството на вашия продукт.

Ние можем да провеждаме различни микробиологични тестове, за да ви помогнем да оцените безопасността или ефективността на суровините, компонентите, съставките и крайните продукти. Нашата цел е да проверим дали съществува риск от замърсяване при нормални условия на употреба.

Обадете ни се днес, за да разберете повече.

Ние провеждаме редица тестове за микробиологична чистота в полза на клиенти, произвеждащи потребителски стоки. Сред тях са:

  • Общо количество анаеробни/аеробни микроорганизми
  • Тестове на технологични води, суровини и компоненти
  • Откриване / изключване на патогенни микроорганизми
  • Повтарящи се стрес тестове
  • Микробиологична ефективност на консервантите
  • Тестове в условия на експлоатация
  • Тестове с натоварване
  • Тестове на дифузия в агар

SGS е предпочитаният избор на голям брой клиенти, които желаят да оценят качеството и безопасността на дадени продукти или техните компоненти. Когато работите с нас, Вие може да бъдете спокойни поради факта, че вече няколко десетилетия извършваме микробиологични тестове, които демонстрират на клиентите и държавните регулаторни органи безопасността и ефективността на Вашия продукт.