Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Нашите рентабилни услуги за тестване ще ви помогнат да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара, както и да демонстрирате качеството и безопасността на вашия(те) продукт(и). Нашите услуги за тестване включват, но не се ограничават до:

  • Физични и механични тестове
  • Химични (например летливи органични съединения - VOC) тестове
  • Тестове на материалите
  • Тестове при контакт с храни
  • Тестове за запалимост
  • Тестове на характеристиките
  • Микробиология или микробиологични тестове
  • Тестове за електрическа безопасност
  • Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
  • Тестове за безопасност на околната среда

В сферата на производството на играчки, нашата глобална мрежа от лаборатории има възможност да провежда тестове в съответствие с всички международни или национални стандарти (например Директива на ЕС за безопасност на играчките 2009/48/EК, стандарти EN 71, CPSIA (АПБПП), ASTM F963 и тези на американската Администрация за контрол върху храните и лекарствата (FDA)). SGS също така може да помогне на производителите на играчки да постигнат съответствие с други закони, които регулират и продукти, различни от играчки, като закони за опасните вещества в опаковъчните материали, артикули, които могат да влязат в контакт с храна или козметика. Например, ние можем да извършим тестове според регламенти / директиви REACH, RoHS и тези за EMC.

Нашите тестове преди изпращане (ТПИ) проверяват за отсъствие на отклонения в производството, както и, че продуктите наистина съответстват на стандартите за играчки и спецификациите на клиентите. Това е последният етап на контрол върху продукта, преди играчките да бъдат изложени на рафтовете на магазините и закупени от родителите.