Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние, служителите на SGS, разбираме важността на това потенциалните проблеми с Вашите продукти да бъдат откривани възможно най-рано в производствения процес, за да бъдат намерени решения и да се елиминира необходимостта от скъпи промени на по-късен етап от производствения процес.

Нашата начална производствена проверка (НПП) - IPC представлява проверка на компонентите, материалите и качеството на продуктите в началото на производството, за да се предвидят рисковете и да се предотврати загубата на ресурси.

Провеждана, когато 10% от стоките са произведени, нашата начална производствена проверка е приложима за всички стоки и проверява съответствието им с регулации, стандарти и договорни споразумения. Тя представлява визуална оценка, която открива дефектите на ранен етап и се провежда на място.

Нашите консултанти могат да проведат НПП като еднократна визуална верификация на продукта или като част от по-широкообхватна програма за осигуряване и подобряване на качеството, реализирана от SGS. Нашата програма за осигуряване на качеството гарантира поддържането на стандартите за качество през целия производствен процес от дизайна на концепцията до спедицията на стоките, а нашата програма за подобряване на качеството осигурява решения за всички възникващи проблеми.

Нашите услуги по мониторинг на качеството на продукта нямат аналог, тъй като са подплатени с уменията и познанията на световни експерти и голям брой проверки на производството на различни бизнес дейности по целия свят. Като Ви помагаме да следите качеството от началото на производствения процес, ние не само намаляваме риска Вашите продукти да бъдат задържани поради несъответствие с регулациите, но и намаляваме разходите за разработване на продуктите и предпазваме репутацията на Вашата марка от увреждане вследствие на изтегляне на продукти.