Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Разбирането на сложните глобални нормативни актове, валидни за медицинските изделия, е предизвикателство, ако разширявате пазара си.

В сила са множество различни национални нормативни актове и фокусирането на бизнеса Ви в различни региони и държави изисква внимателно планиране, за да сте сигурни, че спазвате задължителните стандарти.

Обучението по нормативни актове за медицински изделия често е необходимо, за да позволи на ръководството да разбере напълно особеностите на новия пазар или нормативен акт, за да помогне на клиентите и на консултантите при създаване и промяна в документите по качество, за да им от помощ при съставянето на технически досиета и да послужи като ръководство на нови служители на отдела по качество или на отдела за съответствие с нормативните изисквания.

SGS предлага обучение по нормативни актове за медицински изделия за одитори, експерти по качество, отговорници по съответствие и за общо ниво, за да помогне на Вашата организация да разшири пазара си.

Навсякъде по света има наши специалисти, като ние сме глобалният еталон за сигурност и лидерът в услугите за одити и сертификации в широка гама от клонове и сектори на промишлеността