Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага гама от услуги към бизнеса през целите вериги на производство и доставка, от продуктов дизайн до доставка на крайниите продукти. Услугите за електрически и електронни продукти на SGS се състоят от изпитавне и сертификация от най-високо ниво за вашето медицинско оборудване.

Нашите услуги се предоставят от световни експерти и могат да ви помогнат да заложите критични критерии за конструкция в жизнения цикъл на продукта още от най-ранния етап, също както и да ви посочат стандартите изискуеми от регулациите в различни пазари, за да може производството ви да е задвижвано от грижата за качество и безопасност.

Ние предлагаме и широк спектър от тестове и оценки на процеса, за да ви помогнем да получите съответното сертифициране и да покажете на потребителите, че продукта ви отговаря на регулаторните стандарти.

Нашите услуги са достъпни благодарение на международната ни мрежа от експерти по електрически и електронни продукти и акредитирани лаборатории на местно ниво, които са известни със своята иновативност и висок стандарт на обслужване.

Нашите услуги по тестване и сертифициране са достатъчно гъвкави, за да посрещнат нуждите на различни индустрии, от потребителски стоки до естествени науки, а консултантите ни ще създадат програми, които са пригодени към конкретните ви нужди.

SGS притежава десетки години опит в съдействието на клиенти при постигането на конкурентно предимство за тяхното медицинско оборудване, и това ни прави вашия най-добър партньор за нуждите ви свързани с елекрически и електронни продукти.