Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Програмата за подбор на търговци от SGS осигурява съответствие с вашите стандарти за качество, оптимизира процесите и подобрява обслужването на клиентите при извършването на вашите търговски дейности.

Подборът и съответствието на търговци на автомобили са важни компоненти за постигане на конкурентно предимство, тъй като те осигуряват постоянство на обслужването и компетентност, която клиентите оценяват. Ние предлагаме независими услуги по мониторинг и одит, които ще гарантират, че вашата търговска мрежа отговаря на промишлените стандарти, както и на вашите собствени специфични изисквания. Например, ние можем да извършим одит на външния вид на помещенията на търговеца, техническите познания на персонала, предлаганата гама услуги и т.н.

Нашите одитори притежават необходимата търговска информираност и познания за съответния отрасъл, за да предоставят надеждни консултации на вашите търговци. Освен това, нашата световна мрежа ни дава възможност да предоставяме тази услуга навсякъде, независимо къде извършвате вашата търговска дейност.

Свържете се със SGS сега, за да разберете как нашите услуги за подбор на търговци могат да повишат стандартите за качество и да подобрят обслужването на клиентите.