Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Отклоненията при разпределяне на примесите може да окажат влияние върху функционирането на дадено микроелектронно устройство. Профилирането на SGS в областта на разпределението на примесите ще ви предостави цялата необходима информация, за да сте сигурни, че вашият продукт притежава правилна концентрация на примесите, за да функционира.

В полупроводниковата технология примесът е елемент в малко количество, който се добавя в субстрат или слой, за да се определи неговата проводимост. Добавянето на примеси е един от основните процеси в полупроводниковата промишленост. Тъй като и най-малкото отклонение при разпределението на примесите може сериозно да повлияе върху функционирането на дадено микроелектронно устройство, особено важно е да се гарантира, че е използвано точното количество при разпределение на примесите по време на производствения процес.

Профилирането на SGS в областта на разпределението на примесите ще ви предостави цялата необходима информация, за да сте сигурни, че вашият продукт притежава правилна концентрация на примесите и ще функционира според изискванията.

SGS – надеждният доставчик

В нашия институт в Дрезден се намира една от най-старите лаборатории по микроелектроника. Нашите лаборатории са с доказани постижения за най-високо качество на обслужване. Ние извършваме:

  • Задълбочено профилиране в областта на примесите и замърсителите с помощта на вторичната йонна мас-спектрометрия (класическа, динамична SIMS и TOF-SIMS) 
  • Ние също така измерваме електрически активните примеси, като използваме:
    • Профилиране в областта на разпределеното съпротивление (SRP)
    • Техники на сканираща сондова микроскопия за 2D-прифилиране

    SIMS и SRP са много чувствителни и осигуряват силно динамичен диапазон. Те също така чудесно се допълват.

    Свържете се със SGS, за да научите как нашата профилирана услуга за примесите може да помогне на вашия бизнес.