Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осъзнаването на механичните и електрическите свойства на електрическите и електронни продукти е важно условие за определянето на качеството на вашите стоки, както и за определянето на ефекта на екологичното въздействие и стареене върху тях.

В SGS ние извършваме тестове за определяне на характеристиките на продуктите, за да определим електрическите, акустичните и механичните свойства на компонентите на материалите.

Характеристики на продуктите, тествани в нашите надеждни лаборатории:

  • Механични свойства  
  • Електрически свойства
  • Измерване на акустичен шум и температурен профил

Механични свойства

Механичните усилия са важна характеристика за съединителните елементи и пресованите сглобки. Ние тестваме усилията за поставяне и изваждане на елементи, като например контактни щифтове и пресовани сглобки, усилията за съединяване и разединяване на съединителните елементи, както и усилията за затягане на тези елементи.

Електрически свойства

Електрическите свойства са важна характеристика за много продукти. В нашите надеждни лаборатории може да се проведат тестове за контактно съпротивление, за издържано от изолацията напрежение, за изолационно съпротивление, за капацитивно съпротивление и индуктивност, както и за изолационно съпротивление на повърхността на печатната платка.

Измерване на акустичен шум и температурен профил

Като знаем точното количество топлина, което произвежда дадено устройство, ние можем да помогнем за подобряване на потреблението на енергия. Това ще ви даде възможност да увеличите конкурентоспособността на вашите продукти. По същия начин точната информация за акустичните характеристики може да ви предостави сериозно преимущество пред конкурентите.

Ние можем да проведем следните тестове:

  • Измерване на акустичния шум, включително тестване на херметичност и тестване на мощност 
  • Измерване на температурния профил - системи и компоненти, включително топлинна характеристика за ИТ продуктите, топлинна характеристика на топлопровода и повишаване на температурата/температурен градиент

Нашите значителни ресурси и познания в областта на промишлеността ни дават възможност да ви предоставим комплексно и надеждно обслужване. Свържете се с местния офис на SGS за съвет и експертно мнение относно тестването на характеристиките на продукта.