Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Анализ на неизправности и повреди на SGS – открийте основните причини за отказа на продукта, определете отговорностите и подобрете работата занапред.

Когато компонент или продукт откаже, вие трябва да откриете причината за повредата и да предотвратите бъдещи подобни случаи. Нашите услуги в сферата на анализа на неизправности и повреди откриват основните причини за неизправността, като определят отговорностите и подобряват работата занапред.

Защо да се възползвате от услугите за анализ на неизправности и повреди на SGS?

Ние ви предлагаме персонал с много опит, специализирани лаборатории, оборудвани с модерни аналитични уреди, недостижими ресурси и доказани знания и опит, които да ви помогнат:

 • Да извършите анализ на основната причина и определите отговорностите
 • Да избегнете появяването на неизправности занапред и да подобрите работата чрез предотвратяването им
 • Да получите бързи и точни резултати чрез различни методи, като физически и химически анализи, механични изпитвания, металографски анализи и проверка на заварките в нашите напълно оборудвани лаборатории за изпитвания

Надежден анализ и предотвратяване на неизправностите от световен лидер

Като световен лидер в сферата на анализа и предотвратяването на неизправности, ние сме първият избор на клиентите във всяка една индустрия по целия свят. След като успешно сме установили причините за неизправност при над 1000 разследвания на година, ние ви предлагаме ненадминати знания и опит.

Нашите технически експерти са висококвалифицирани инженери с докторска или магистърска степен по механика, материалознание (метали и полимери), физика, електроника и химия. В резултат, те ви предлагат умения в индустрията, акредитации на място и обширен опит в разнообразни техники за анализ на неизправностите. Ето защо ние действаме като съветници на правната и застрахователна общност, и предоставяме експертни доказателства в случаи на граждански спорове.

Нашите услуги за анализ на неизправности и повреди включват, например:

 • Оценка на материалите: Ние можем да ви предоставим експертен анализ на неизправности на всякакъв вид материали чрез механичен, физичен, химичен или микроструктурен анализ
 • Проучване на корозията: Ние можем да оценим и ограничим проблемите ви с корозията, както и да открием най-добрата сплав и/или покритие за вашите нужди
 • Фрактография: Ние можем да определим морфологията на разрушени повърхности в метали, полимери и керамика, да идентифицираме причината и да ви помогнем да вземете мерки 
 • Оценка на електронни уреди: Ние можем да определим основните причини за отказите на електрониката в регулиращи устройства, сензори, печатни платки, интегрални схеми, както и технологии за монтиране и пакетиране
 • Проверка за щети от пожар: Ние можем да определим основните причини за пожар и да преценим обема и вида на повредата, така че вашето оборудване или конструкция да може безопасно и ефективно да започне отново да работи
 • Експертно мнение: Ние можем да предоставим инженери за експертно мнение при свидетелстване от първоначалните съдебни процеси чак до етапите на делата. Ние предоставяме проучване на вероятностите за злополуки на място, технически анализ и оценка на съответствието със спецификациите в индустрията. Ние можем и да извършим преглед на доклади от други експерти, да открием основните причини за неизправност, да осигурим юридически макро и микро фотографски документи, и да извършим анализи на неизправностите на промишлени и потребителски продукти
 • Преглед на проектните планове: Ние можем да осигурим систематичен, изчерпателен и документиран анализ на вашия проект
 • Обучение: Ние можем да ви предоставим обучение, семинари, както и лекции за подобряване на уменията на вашите служители и да повишим качеството на вашите продукти

Свържете се с нас още днес, за да разберете как чрез нашите услуги в сферата на анализа на неизправности и повреди могат да се открият основните причини за неизправността, да се определят отговорностите и да се подобри работата занапред.