Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като производител, дистрибутор или вносител на ново промишлено машинно оборудване, вие сте изправени пред лабиринт от международни разпоредби, тъй като изискванията на различните географски пазари са различни.

SGS предлага гама от услуги, свързани с машинно оборудване, за да ви помогне да се ориентирате в лабиринта от разпоредби и да демонстрирате на вашите клиенти безопасността, функционалността и ефективността на вашите продукти; SGS ще даде на вашето машинно оборудване най-добрия шанс за успех, независимо на кой пазар ще се продава.

Нашите специализирани експерти могат да разработят програми, за да ви подпомогнат по протежението на цялата производствена верига и веригата на доставки, като се започне с консултиране на предпроектния етап и се премине през мерките за контрол на качество и безопасност и се стигне до сертифициране и оценка съгласно договорните, международните или националните очаквания.

Когато работите със SGS, вие получавате достъп до знания и умения, които сме придобили и развили от нашето създаване през 1878 г., както и достъп до международна мрежа от специалисти и лаборатории. Ние ви предлагаме комплексни услуги, свързани с тестване, проверка и сертифициране на машинно оборудване, за да пуснете вашето оборудване на пазара по възможно най-бързия, безопасен и рентабилен начин.