Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Защитата на потребителите е довела до по-голям брой тестове и разпоредби, свързани със специфичната скорост на абсорбция (SAR).

SAR е мерна единица за скорост, при която радиочестотната енергия (RF) се поглъща от човешкото тяло. Безжичните терминали, като GSM и GPRS, CDMA, WLAN, Bluetooth и WCDMA терминали, в това число клетъчни телефони, излъчват радиочестотна енергия.

Нашите SAR лаборатории осигуряват тестване на SAR за всички видове безжични терминали.

Доказано е, че силното електрическо и магнитно излъчване е вредно за човешкото здраве. В резултат на това много държави въвеждат нива на SAR, които трябва да спазвате, ако желаете да продавате вашия продукт на тяхната територия.

Държава/район Гранична стойност за SARРазпоредби за SAR
САЩ и Канада 1,6 W/Kg_1 грам (препоръчително) Задължително
Австралия 2,0 W/Kg_10 грама (препоръчително) Задължително
ЕС 2,0 W/Kg_10 грама (препоръчително) Задължително
Япония 2,0 W/Kg_10 грама (препоръчително) Задължително
Корея 1,6 W/Kg_1 грам Задължително
Китай Съобщава се по заявка Задължително

Повечето държави и региони са публикували стандарти и разпоредби за RF излагане, включително нивата на SAR, отнасящи се за оборудване за мобилни телекомуникации. Тестването на SAR е необходимо за типово одобрение на мобилни телефони в повечето държави. Неспазването на тези разпоредби в една държава/регион ограничава достъпа до съответния пазар.

Демонстрирайте вашата загриженост за безопасността на потребителите с тестване на SAR от SGS.