Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като конкурентен бизнес, вие постоянно се стремите да осигурите услуги и продукти с възможно най-високо качество за вашите целеви клиенти.

За да участвате в глобалните логистични вериги и националната и международна търговия, най-важно е вашите продукти, системи или услуги да отговарят на приложимите разпоредби и стандарти. Ако не осигурите правилно съответствие, достъпът ви до пазара е сериозно застрашен.

Нашите услугите по сертификация ще ви помогнат да внедрите критично важните критерии в конструирането и изискванията за съвместимост - от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продукта. Ние можем да определим разпоредби и стандарти за всеки продукт, услуга и целеви пазар и можем да правим изпитания и инспекции на различни етапи от производството, за да гарантираме вашето съответствие. Когато вашите системи за управление подлежат на сертифициране, нашите одитори проверяват съответствието с изискванията на най-приложимия стандарт(и).   

Предлагаме пълна пакетна услуга за сертификация за всички отрасли и сектори, индивидуализирана според вашите специфични изисквания, което ви осигурява достъп до най-добрите световни практики. Когато е необходимо да покажете, че вашите продукти или услуги отговарят на разпоредби, стандарти или национални/международни схеми, нашите услуги по сертификация ще предоставят на вас и вашите клиенти гаранцията, от която се нуждаете.