Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изчислението на степента на надеждност и анализа й пренася изпитването на надеждността на едно ново ниво.

Това може да даде ценна информация и да помогне на производителите да прогнозират как продуктите им биха реагирали в по-дългосрочен план. Това е особенно полезно, когато жизнения цикъл на даден продукт или физическия му размер не могат да бъдат обхванати по съдържателен начин от тестовете за ускорено състаряване.

SGS използва теоретични модели за прогнозиране и анализ на всички продукти, от най-малките предмети до проекти с голям мащаб, като например телекомуникационна мрежа. В теоретичните модели, ние можем да вземем предвид и допълнителни фактори като излишъка.

Калкулации за надеждността:

  • Средно време между повреди (MTBF)
  • Жизнен цикъл
  • Надеждност, Работоспособност, Ремонтопригодност, Безопасност (RAMS)
  • Работоспособност на системата

В допълнение, нашите калкулации за надеждността включват анализ на ефекта от възможни повреди посредством метода FMEA (Анализ на грешките и ефекта от тях).

SGS притежава глобална мрежа от лаборатории и експерти по изпитване на надеждността и това ни прави най-добре позиционираната компания за осъществяване на тестовете Ви за надеждност. Изчисленията и анализите, които предлагаме Ви позволяват да предлагате на пазара само безопасни продукти.