Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Пазарът налага строги стандарти за качество и безопасност на продуктите, осигуряващи грижа за домакинството, като перилни препарати и препарати за почистване и поддръжка.

Ние, служителите на SGS, разбираме необходимостта да се спазват увеличаващите се изисквания на клиентите, законодателите и търговците на дребно за осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на качеството, безопасността и работните характеристики на суровините и готовите продукти.

Ние предлагаме разнообразни решения, които ще Ви помогнат да разпространявате продукти за домакинството, които съответстват на международните и местните регулаторни изисквания, както и на Вашите собствени спецификации. SGS може да извърши физикохимични, микробиологични, токсикологични, екотоксикологочни тестове и тестове за биоразградимост и работни характеристики на всички Ваши продукти за домакинството.

Опаковането играе важна роля в промишлеността, произвеждаща стоки за домакинството. Справянето с техническите, регулаторните, пазарните и екологичните изисквания е истинско предизвикателство. Нашите експерти могат да Ви подпомагат по време на целия жизнен цикъл на опаковките - от съответствието с регулаторните изисквания до извършването на тестове и оценка в края на жизнения цикъл / на екологичната токсичност на Вашите първични, вторични и транспортни опаковки.

Заедно с тестовете SGS предлага допълнителни решения с добавена стойност в помощ на производителите, вносителите и търговците на дребно. Ние можем да Ви информираме за всички приложими изисквания, да проверим безопасността, качеството и работните характеристики на Вашите продукти по цялата логистична верига, както и да Ви помогнем да защитите своята марка чрез:

 • Техническа помощ (например преглед на етикетирането)
 • Одити (например Одити по GMP, одити по HACCP, социални/фабрични/екологични одити)
 • Инспекции
 • Програми за сертифициране
 • Услуги за екологична устойчивост (например екологичен дизайн, въглероден отпечатък, тестове за екологично етикетиране)

SGS може да изпита, провери и верифицира различни продукти за домакинството:

 • Почистващи препарати и сaлфетки за всякакви цели
 • Препарати за миене на съдове, препарати за почистване на стъкло, обезмаслители
 • Препарати за измиване, препарати за отстраняване на петна, препарати за измиване на ръце
 • Омекотители за тъкани
 • Препарати за почистване на тоалетна и баня, таблетки за тоалетна, блокчета за тоалетна, гелове за тоалетна
 • Интериорни парфюми и освежители за въздух (гелове, аерозоли, течности и т.н.)
 • Кърпички за отстраняване на прах, кърпи, гъби и мопове
 • Препарати за почистване на котлен камък от кафе машини
 • Препарати за почистване на неръждаема стомана
 • Продукти за плувни басейни
 • Продукти за автомобили

Разполагаме с екипи от SGS специалисти навсякъде по света, а нашите модерни лабораторни съоръжения са налични 24 часа в денонощието за незабавна реакция и пълна гаранция. Научете повече.