Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугата на SGS по управление на услугите от доставчици помага на всяка организация в стойностната верига да отговори на вашите стандарти за квалификация, като гарантира подобряване на качеството и спазване на регулаторните изисквания.

Сега, когато веригите на доставки са много сложни и географски разпръснати, е разумно да се използва независим специалист с международен достъп, за да извърши оценка на услугите от вашите търговци. Ние разполагаме с глобална мрежа и експертен опит, за да ви помогнем, като гарантираме, че вашите доставчици:

  • съблюдават световните промишлени стандарти
  • спазват съответните местни, национални и международни разпоредби
  • отговарят на вашите специфични критерии за процеси и реализация

Нашата услуга за квалификация на доставчик в автомобилния сектор извършва одит на вашите партньори по доставки по отношение на контрола на процеси и продукти, качеството и управлението на риска, здравеопазването и безопасността или по други допълнителни критерии. Това означава, че ние можем да ви помогнем да постигнете съответствие на ефективността по веригата на доставките, да повишите стандартите за качество и да запазите своята репутация.

Свържете се със SGS още сега, за да научите как нашите услуги по квалификация на доставчици могат да донесат полза на вашата фирма.