Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитване на полимери от SGS - осигурява безопасното и ефикасно използване на вашите полимерни материали, както и съответствие с всички приложими национални и международни стандарти.

Диапазонът на приложения за вашите полимерни материали се разширява в почти всяка област на човешката дейност. В резултат на това, осигуряването на безопасността на вашите материали е от съществено значение. Нашите услуги за изпитване на полимери ви предлагат цялостно измерване и проверка, за да гарантират безопасното и ефикасно използване на вашите полимерни материали.

Защо да използвате услугите за изпитване на полимери от SGS?

Нашите услуги за изпитване на полимери могат да ви помогнат:

 • да определите характеристиките, свойствата и недостатъците на вашите материали
 • да се придържате към всички национални и международни стандарти
 • да гарантирате, че вашите полимерни материали отговарят на изискванията на клиента за безопасност, опазване на околната среда и стареене

Надеждно изпитване на полимери от водещ доставчик

Като надежден световен лидер, ние ви предлагаме съвременни технологии за изпитане на полимери, ненадминат опит и високо квалифициран персонал. Освен това, с глобална мрежа от специализирани лаборатории за изпитване на полимери ние можем да определим характеристиките, свойствата и недостатъците на вашите полимерни материали - навсякъде по света.

Нашите лаборатории извършват тестове за механични, термични, електрически, оптични свойства и запалимост за широк обхват полимерни материали.

Нашите изпитвания на пластмасови материали и продукти включват:

 • различни пластмасови листове и филми, които се използват като опаковъчни материали
 • PC слънчеви панели
 • пластмасови подови настилки
 • пластмасови конструкции, които се използват при електрически и електронни продукти
 • отразяващи материали
 • тъкани чували

Нашите изпитвания на гумени материали и продукти включват:

 • каучук за хранителната промишленост (изпитване за хигиена, екологичност и токсичност) 
 • продукти от латекс
 • продукти от каучук
 • материали за уплътнение
 • гуми, включително вътрешни и външни гуми за велосипеди, мотоциклети, автомобили и камиони
 • вулканизиран каучук
 • водоустойчиви материали

Нашите изпитвания за покрития, мастила, лепила и суровини включват:

 • добавки
 • епоксидни смоли
 • автомобилни покрития
 • рулонни покрития
 • строителни покрития
 • флуоровъглеродни покрития
 • мастила
 • оцветители
 • пластмасови покрития
 • прахово боядисване
 • каучукови бои
 • разтворители
 • покрития за играчки
 • дървени покрития

Нашите изпитвания за композитни материали включват:

 • оловно-каучукови лагери (LRB) и лагери-гърнета
 • фиброподсилени пластмаси (FRP)
 • въглеродни влакна (CF)
 • въглеродни влакна, подсилена пластмаса (CCFP)

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашето изпитване на полимери може да осигури безопасното и ефикасно използване на вашите полимерни материали, както и съответствие с всички приложими национални и международни стандарти.