Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управление на риска в работата и поддръжката от SGS – осигурява задълбочен и конструктивен подход към анализирането на рискове по време на експлоатационния цикъл на вашите активи.

Без ефективно планиране и управление на риска, вашата работа може да се изправи пред неочакван престой и разходи. Нашият подход към управлението на риска по време на работа и поддръжка се фокусира върху превантивните действия за намаляване до минимум разходите и да гарантираме, че вашите активи работят оптимално по време на техния експлоатационен цикъл. 

Защо да изберете управление на риска по време на работа и поддръжка от SGS?

Ние ви предлагаме планиране на поддръжката на база на риска, за да ви помогнем:

 • да отговорите на спецификациите на производителите за поддръжка и да подобрите качеството на вашата услуга
 • да контролирате разходите за поддръжка чрез нашите ефективни техники за управление Контрол на статистическите данни от процеса (SPC)
 • да идентифицирате потенциално ангажирани периоди и риска от това за вашата работа
 • намаляване на престоя и свързаните с това разходи
 • подобряване на поддръжката и вземането на решения за надеждността

Вашият глобален лидер за управление на риска по време на работа и поддръжка

SGS има над 50-годишен опит в осигуряването на всеобхватни изпитвания, анализи и процеси на управление на риска. Нашите услуги за управление на риска включват:

 • всеобхватно събиране на данни от проверки на място и от други доклади
 • изграждане на база данни и обработка на данните
 • анализ на поточността на процесите
 • анализ за липса на недостатъци
 • анализ на вида и последствията от отказите (FMECA) плюс разнообразно моделиране и симулация на съоръжения, системи и процеси
 • откриване на риска и приотизиране на проблемите, които водят до разработване на процеси на проверка на база риска (RBI)
 • разработване на план-програма за превантивна поддръжка за съоръжения и машини
 • анализ на стойността на работата, отказите и авариите за подобряване на надеждността и работата на системата

Нашият център за компетентни знания относно риска гарантира, че ние изпълняваме и надминаваме очакванията за приложимите конкретни стандарти в индустрията.

Свържете се с нашите експерти по управление на риска още днес, за да разберете как нашият подход към работата и поддръжката може да е от полза за вашия бизнес.