Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управление на целостта на активите от SGS - поддържайте годността на своите активи за експлоатация посредством ефективна програма за управление на активите, която гарантира надеждност, техническа цялост, безопасност и спазване на нормативните уредби.

Гарантирането на техническа цялост, безопасност и надеждност на вашите съоръжения и оборудване е приоритет. Внедряването на напълно съвместима програма за управление на целостта на активите при повишени експлоатационни разходи и ограничени ресурси може да бъде предизвикателство. Нашата услуга за управление на целостта на активите може да ви помогне при тяхната поддръжка и гарантиране на годност за употреба, безопасност и съответствие с всички приложими разпоредби.

Защо да използвате услугите на SGS за управление целостта на активите?

Ние можем да ви помогнем:

  • да създадете ефективна програма за целостта на активите, която се придържа към всички приложими разпоредби и стандарти за безопасност
  • да подобрите техническата цялост на вашите активи и да идентифицирате и елиминирате рисковете
  • да поддържате своите активи и да осигурите тяхната пригодност за експлоатация, безопасност и надеждност
  • да удължите оставащия срок на експлоатация на вашите активи по възможно най-надеждния, безопасен и икономически ефективен начин

Надеждно управление на целостта на активите от водещия в света доставчик

Като водеща световна компания за инспекция, изпитване, верификация и сертификация, ние ви предлагаме несравним опит, експертни умения и ресурси. Ето защо, ние сме предпочитани от клиенти, изискващи ефективни програми за управление на целостта на активите по целия свят.

Независимо къде са базирани вашите активи, ние можем да разработим решение, отговарящо на вашите нужди. С нашия опитен персонал и глобално покритие, ние можем да ви помогнем да постигнете вашите цели в контрола, инженеринга, управлението на данни и безопасността.  

Нашите програми за управление на целостта на активите включват:

  • Управление на развитието
  • Внедряване
  • GAP – анализ

Свържете се с нас днес, за да научите как нашите услуги могат да ви помогнат да внедрите и управлявате напълно съответстваща и ефективна програма за управление на целостта на активите.