Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Енергоспестяването и енергийната ефективност могат да стимулират Вашия бизнес чрез осигураване спестяване на финансови средства и повишаване на екологичната устойчивост. SGS е глобален лидер в одити и сертификация на системи за управление на енергийната ефективност.

Нашите одити и системи управление на енергийната ефективност могат да ви помогнат да отговорите на изискванията на признатите стандарти, като ISO 50001. Сертификацията може да ви помогне да намалите използването на енергия и емисии парникови газове, да снижите разходите за енергия и да внедрите мерки за спестяване на енергия в бизнес практиките си и по веригата на доставка.

Предлагаме ви бързи и надеждни съвети и осигуряваме обучение за увеличаване на информираността и подкрепа на използването на стандартите за добро управление на енергията във вашата организация. Работете с нас и открийте надеждни и устойчиви решения на Вашите потребности по управление на енергията. Обадете ни се днес, за да научите повече.