Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сега промишлените газове се използват в количества, които само преди десет години биха били немислими. Също така се изисква те да са с такава чистота, която преди двадесет години съществуваше само в научно-изследователските лаборатории.

Новаторското използване на газове като реактиви и като носители от промишлените до медицинските отрасли изискват тяхното производство, дистрибуция и съхранение да се наблюдава с голямо внимание и професионализъм.

Промишлените газове сега са материали с изключително високи параметри. Много от процесите се основават на чистотата на газовете, за да бъдат ефикасни и ефективни и дори най-малкото влошаване на качестото и замърсяване могат да имат сериозно последствия, изразяващи се в загуби.

SGS е доказан надежден доставчик на услуги за газовия сектор, които позволяват наблюдение и оптимизация на всички видове процеси. Ние предлагаме богат набор от услуги по утвърждаване, верификация и анализ за сектора на промишлените газове, които имат за цел да информират участниците във веригата за доставка и да позволят ефективно управление на риска.