Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS отговаря на изискванията за добра лабораторна практика (GLP) при тестването на остатък и ви предоставя достъп до широка гама GLP услуги, което осигуряват вашето спазване на регламенти.

Управление на GLP програми

Ние имаме обширен домашен опит в планиране и координиране на програми за тестване на остатък, включително GLP тестване на остатъци, както и договорни споразумения с много организации за полеви експерименти. Нашите програми включват различни приложни техники, плюс експедиране и складиране, и ние можем да поемем пълни изследвания или частични аспекти от всеки проект.

По отношение на нашите тестове и проектни управленски услуги, ние можем:

  • Да ви консултираме по съответен тестов въпрос
  • Да изберем подходящи места в различни страни и региони
  • Да се координираме с полеви организации в тези страни и региони
  • Да проектираме планове за тестова и промени
  • Да проследим критичните фази и до осигурим инспекции на място
  • Да ви изпращаме периодични доклади и проект на окончателен доклад
  • Да подготвим проектни резюмета за досието на остатъка

Полева дейност свързана със селскостопански култури

Ние можем да действаме като ваш единствен доставчик на GLP изследвания на остатък, като изпълняваме различни полеви тестове във всички съответни географски, културни и климатични условия. Във всички сценарии нашата мрежа от международни полеви станции възприема стандартни работни процедури (SOP) и изпълнява процедури с хармонизирано съдържание. 

Преработвателни и аналитични/лабораторни дейности

Ние извършваме пълни, съответстващи на GLP изследвания на преработка на храни в широка гама дейности (напр. от пшеница към брашно и хляб, от ечемик и хмел към бира, от портокали към сок)

Нашето GLP тестване за остатък и аналитични услуги обхващат:

  • Разработване и валидиране на метод
  • Независимо лабораторно валидиране
  • Анализ на остатъци в селскостопански култури (включително в редуващи се култури) и преработвани продукти, както и тъкани, почва, вода и въздух

За повече информация относно нашите GLP изследвания на остатък и други договорни изследователски услуги се свържете със SGS сега.