Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Хербицидите могат да бъдат ключът към устойчив фермерски бизнес и единственото решение за някои критични нашествия на вредители в съвременното земеделие. Освен това, те могат да бъдат причина за дискусия и злоупотребата с тях може да причини повдигане на значителни рекламации.

Проблемите с биологичното натрупване и въздействие върху околната среда на хербицидите означават, че са предмет на стриктен регламент. Такива проблеми водят до силен скептицизъм сред обществеността и регулаторите, когато става дума за употреба на химикали като фосфороорганични хербициди.

Употребата на правилната комбинация от химикали в правилното време, по правилния начин, в съответствие с действащите разпоредби не е лесна задача. Нашите промишлени специалисти могат да ви помогнат да изберете правилния, както и точния метод на приложение, оптималната доза и даже най-доброто време за прилагане, за осигуряване на максимална ефективност и минимално въздействие върху околната среда.

SGS предлага широка гама от услуги в подкрепа на тези, които произвеждат, търгуват с и използват хербициди.

Нашите услуги включват:

  • Полеви експерименти
  • GLP изследвания на остатък
  • Изследвания за въздействие върху околната среда
  • Екотоксикологични изследвания
  • Аналитична химия
  • Защита на търговска марка и управление на веригата на доставка

Нашият широк портфейл от услуги е предназначен да подпомогне нашите партньори в ефективното управление на риска и да гарантира спазване на регулаторните изисквания от производството до крайната употреба. Разберете как можем да Ви помогнем.