Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Агробизнесът работи с ограничени маржове и оптимизирането на употребата на скъпи смазочни материали, хидравлични масла и други подобни е особено важно за постигане на правилният баланс между разходи, наличност на машините и програмираното техническо обслужване.

Оптимизацията на машините е ключова мярка за ефективност при всеки бизнес, особено за скъпоструващите високотехнологични машини в земеделския сектор. Удължаването на времето за експлоатация, особенно за машини, които се използват само през определен период от годината, е от решававащо значение за постигане на икономии при работа.

Чрез нашите програми за използване на масла и работни течности, SGS осигурява достъп до нашата глобална мрежа от най-съвременни лаборатории и опитни анализатори. Ние можем да осигурим обстоен анализ на износването и да посъветваме крайните потребители, лизинговите компании за машини и сдруженията за общо ползване на машини, кога да сменят масла и работни течности, кога експлоатационният ресурс на оборудването може да се увеличи и кога започват да възникват повреди, поради използване на замърсени или вече непригодни работни течности. Нашият набор от услуги цели да намали времето на престой за техническо обслужване и програмите за предварително техническо обслужване на всички типове селскостопанска техника.