Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Използването на химикали в земеделието е почти толкова старо, колкото и самото земеделие, но през последните петдесет години се наблюдава истински бум в гамата от химически продукти и смески, предлагани на крайния потребител.

Това, на свой ред, се съпътства от нарастваща загриженост на обществото от използването на тези продукти в хранителната верига и рисковете от промишлените отпадъци и замърсяване.

Агрохимическите продукти могат да носят огромна полза за земеделските стопани, но също така могат да бъдат и основната причина за унищожаване на стойност. Има баланс, който трябва да се спазва, между разумното използване на най-добрите химикали и намаляване на въздействието от това използване. Регламентирането играе много важна роля в този сектор, но същото се отнася и до ценовите надбавки и новаторските производствени методи - от хидропонното до прецизното земеделие.

Употребата на правилната комбинация от химикали в правилното време, по правилния начин и в пълно съответствие с действащите разпоредби не е лесна задача. SGS предлага изключително богата гама от услуги за подпомагане на тези, които произвеждат, търгуват и използват агрохимикали при управление на риска и постигане на нормативно съответствие - от производството до крайния потребител.