Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ви предлага широка гама от услуги за измерване, калибриране на инструменти и изпитвания.

Ние извършваме одит на измервателни системи и предлагаме консултантски услуги за измервания и обучение на персонал.

Нашите услуги включват независима експертиза на измервания за природен газ, ВПГ, разпределение на въглеводороди за производство и транспортиране, многофазно измерване и измерване за спазване на изискванията към околната среда, в това число на законодателството, свързано с емисиите и замърсяването.

Ние осигуряваме:

  • Калибриране на измервателни уреди и услуги за изпитване на поток за широка гама от уреди за измерване на течности и газове.
  • Фиксирани и преносими системи за обемни измервания
  • Калибриране на единични и многофазни измервателни уреди
  • Калибриране на вторична и третична измервателна апаратура

Квалифицирани измервателни услуги

Ние в SGS имаме дългогодишен опит в удостоверяването и сертифицирането на измервателни уреди и измервателни еталони за измервания в тръбопроводи и прехвърляне в терминал. Осигуряването на точни измервания на произвежданите и извличаните въглеводороди не само прави добро впечатление, но и се изисква за определяне на дължимите такси и налози и правилното използване на националните природни богатства. Свържете се с нас за да научите повече за измервателните услуги на SGS.