Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разполага със световното присъствие, опита и експертизата за да ви предостави услугите по анализ на проби, от които се нуждаете.

Ние вземаме проби от зърно, маслодайни култури, фуражи, течности и други селскостопански стоки, както и от почва, растителна тъкан и вода. От вземането на проби на място до лабораторните проби нашите услуги по анализ на проби могат да ви помогнат:

  • Да получите данните, от които се нуждаете, за по-обосновано вземане на решение
  • Да идентифицирате и след това решите проблемите бързо и ефективно
  • Да проверите качеството и да предприемете действия, ако е необходимо

Тъй като ние използваме акредитирани методологии за вземане на проби, можете да се доверите на точността и надеждността на нашите резултати. И поради това, че ние изпитваме образци вместо целите популации, ние намаляване времето и разходите за контрол на качеството и други дейности.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за предимствата на услугите по взимане на проби.