Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Гарантирайте, че вашите продукти, услуги и производствени процеси отговарят на всички приложими нормативни разпоредби и стандарти чрез услугите по верификация от SGS.

Спазването на най-новите разпоредби и стандарти може да представлява предизвикателство, независимо в кой отрасъл работите. Като водеща световна компания в областта на верификацията, ние ви предлагаме ненадмината точност, изключително опитни специалисти, съвременни методики за проверка и глобална мрежа.

Затова ние можем да ви помогнем да гарантирате, че вашите продукти, услуги и производствени процеси покриват изискванията на най-новите национални и международни стандарти, възможно най-ефикасно и ефективно, независимо къде се намирате.

Изберете конкретен сектор, за да научите повече за това какво предлагаме: