Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги от SGS по Програма за акредитация на доставчик на услуги в железопътната индустрия (RISAS) – независима оценка на вашия капацитет за осигуряване на услуги по поддръжка и основен ремонт на железопътната индустрия.

Като доставчик на услуги за железопътната индустрия, да покажете, че имате процеси, компетентности, ресурси, както и процедури, които отговарят на нормативните изисквания и на тези за качество е жизнено важно. Ето защо, междуотраслова работна група във Великобритания е разработила Програмата за акредитация на доставчици на услуги в железопътната индустрия (RISAS). Тя предлага една единствена оценка, направена от трета страна, която открива одобрени по RISAS доставчици на услуги за определени продуктови групи. Като Орган за одобряване на доставчици за железопътната индустрия (RISAB), нашите услуги по RISAS ви предоставят независима оценка на вашата компания.

Защо да изберете услуги по RISAS от SGS?

Можем да ви помогнем да изпълните изискванията на Модула за оценка на доставчиците на услуги по RISAS/003:

 • да гарантираме, че притежавате правилните системи, процеси, компетенции, ресурси и процедури
 • да управляваме рисковете, които възникват от техниката в железопътната индустрия
 • да покажем, че вие сте сертифицирани да изпълните изискванията на конкретни спецификации
 • да потвърдим, че вие сте одобрен по RISAS и сте компетентен да предоставяте своите продукти и услуги на железопътната индустрия

Надеждни услуги по RISAS от водещ в сектора доставчик на услуги

През 2011 г. придобихме компанията Correl Rail, водещ доставчик на услуги за железопътната индустрия и единственият напълно независим, базиран във Великобритания нотифициран орган. Като резултат в момента можем да обслужваме цялата железопътна индустрия. Ние сме в основата на разработването на практиките за сертифициране на подвижния състав в Европа чрез участие както в национални комисии, така и чрез ролята ни на технически секретариат на Подгрупата за подвижния състав на железопътната индустрия при Нотифициращия орган.

Като една от първите компании във Великобритания, акредитирана като RISAB по RISAS ние можем да извършим оценка на компании-доставчици и да издадем сертификат за одобрение по програмата.

Нашите услуги по RISAS включват технически оценки и сертифициране на доставчици за следните продуктови групи:

 • Ходови механизми
 • Продукти за спирачки
 • Механично оборудване
 • Електрическо оборудване
 • Оборудване с електрическа тяга
 • Оборудване с дизелова тяга
 • Оборудване за предавателни механизми
 • Оборудване за осигуряване и следене на безопасността на борда на влака
 • Оборудване за врати и предно стъкло
 • Оборудване за интериора на влака

Предлагаме и оценка, одобрение и сертифициране на компании, заети с поддръжката (в съответствие с процеса във Великобритания).

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по RISAS.