Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по сертифициране на железопътната индустрия от SGS – позволяваме на компаниите да доставят на индустрията нов/модернизиран подвижен състав.

Голямото внимание, което се обръща на безопасността в железопътната индустрия изисква от веригите на доставки да спазват увеличаващия се брой задължителни и незадължителни разпоредби, за да могат да търгуват. Със своя опит в транспортните услуги, логистиката и сертификацията, SGS е вашият идеален партньор за получаване на сертификация за вашата железопътна техника и подвижен състав.

Услуги по сертифициране на подвижния състав

Нови и модернизирани елементи на подвижния състав (локомотиви, пътнически вагони, свързани елементи и вагони) трябва да получат сертификация според задължителните и, в някои случаи незадължителните стандарти по изискванията на законодателството и индустрията. Ние сертифицираме подвижния състав по условията на новите Европейски директиви за железопътната индустрия. Издаваме сертификати в съответствие с тези директиви за всеки проект с подходящ обхват за целия ЕС.

Други услуги по сертифициране в железопътната индустрия

Незадължителните програми за сертифициране в железопътната индустрия допринасят да се подобри качеството и съгласуваността в цялата верига на доставки. Тези услуги акцентират върху качеството на компонентите и услугите, предоставени при поддръжката и цялостния ремонт на подвижния състав, както и върху компетентността на участващите процеси и персонал.

Извършваме оценка на компаниите-доставчици и издаваме сертификати за одобрение при различни програми, с които потвърждаваме, че доставчиците се считат за компетентни да предоставят своите продукти/услуги.

Използвайте услугите на SGS, за да сте сигурни, че вашият подвижен състав, компоненти и услуги отговарят на изискванията по закон с услугите по сертифициране в железопътната индустрия.