Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по оценка и одитиране от SGS на железопътната индустрия – независимо наблюдение и оценка на вашите критични за безопасността продукти и процеси за железопътната индустрия.

Независимо дали сте транспортна компания, компания с подвижен парк (ROSCO), доставчик или оператор, вашите клиенти изискват независима оценка на вашите продукти и процеси. Ние можем да прегледаме процесите и продуктите в железопътната индустрия, за да гарантираме, че те отговарят на всички нормативни изисквания и на тези за качество.

Защо да изберете услуги по оценка и одитиране на железопътната система от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • Да гарантирате, че имате адекватни на изискванията системи, процеси, компетенции, ресурси и процедури
 • да оцените ефективността на вашите процеси за съответствие и съответствие с незадължително независимо техническо мнение
 • да гарантирате, че вашите процеси се изпълняват правилно като извършите независим одит за удостоверяване на прилаганите процеси
 • да определите дали вашите процеси и продукти отговарят на нормативните изисквания и на тези за качеството
 • да получите експертни съвети за оптимизиране на процесите и законодателството

С нашия глобален обхват можем да ви осигурим оценка на железопътната система и услуги по одитиране където и да се намира вашия бизнес по света.

Нашите услуги по оценка и одитиране могат да включват:

 • оценки за съответствие на процеси, продукти, проекти, изпитвания, програми за управление на безопасността и компетентност на персонала
 • одити на процеси, включително на проекти, производство, управление на безопасността и на качеството
 • одити на процеси за разработване на софтуер спрямо SIL нива за управление на наклона, спирачките, тягата и на системите за вратите
 • Одити на доставчици и под-доставчици на услуги
 • оценка на депото по поддръжката
 • одити на продукти, включително корпуси (от стомана и алуминий), шасита, спомагателни устройства и врати
 • одити за подобряване на процесите и на основния ремонт на амортисьорите
 • оценки на предложения за застрахователни искове от производители и компании за ремонт

Свържете се с нас днес, за да научите повече за услугите по оценка и одит на железопътната система.